synya

待领养的角色

chocorat
nameless(00977)
nameless(00125)
nameless(00881)
Ako
nameless(00681)

在已出售记录中有关的角色

Kurosuke
Roimu
nameless(00339)
Wakana
Leafe
arumu